Informacja o ochronie danych osobowych

Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych (Rodo) W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), chcielibyśmy poinformować, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AKUKU Karolina Frycz, ul. Cieszyńska 140, 43-300 Bielsko-Biała;
2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celu realizacji działań związanych z wykupionym usługami. Działania te obejmują złożenie rezerwacji, obsługę usługi, kontakt w przypadku zdarzeń losowych skutkujących odwołaniem zajęć;
3. Dane w postaci imienia i nazwiska, wieku oraz potencjalnych alergii i uczuleń Państwa dzieci zbierane są w celu prawidłowej i bezpiecznej realizacji wykupionych usług;
4. Państwa dane osobowe są chronione na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochronnych danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO);
5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Wyrażona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: hello@akukubawialnia.pl;
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody;
8. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
9. Macie Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;
10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W związku z jakimikolwiek pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zapraszamy do kontaktu przez e-mail: hello@akukubawialnia.pl