Regulamin warsztatów w Bawialni AKUKU

 1. Organizatorem warsztatów jest bawialnia AKUKU – ZABAWA BEZ CUKRU. Zajęcia odbywają się przy ulicy Cieszyńskiej 140 43-303 w Bielsku-Białej.
 2. Na zajęciach organizowanych dla dzieci i rodziców/opiekunów dziecko przebywa pod stałą opieką rodzica/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.
 4. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie bawialni, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 5. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 6. Na warsztaty obowiązują zapisy przez stronę www.akukubawialnia.pl . Liczba miejsc jest ograniczona.
 7. Warsztaty są odpłatne wg cennika zamieszczonego na stronie www.akukubawialnia.pl.
 8. Nieobecność prosimy zgłaszać najpóźniej 48h przed terminem warsztatów/zajęć od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia bawialni 10:00-19:00, telefonicznie lub przez wiadomością prywatną na Facebooku bądź Instagramie.
 9. Grafik warsztatów dostępny jest na stronie internetowej www.akukubawialnia.pl w siedzibie bawialni lub w social mediach
 10. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. z powodu choroby prowadzącego zajęcia, zdarzeń losowych).
 11. Rodzic/opiekun prawny dziecka może skorzystać z bawialni z dzieckiem 30 minut przed rozpoczęciem zajęć lub zostać 30 minut po zajęciach biorąc pod uwagę godziny otwarcia bawialni. Dłuższy niż 30 minut czas przebywania w bawialni będzie skutkował naliczaniem opłaty według cennika wejść.
 12. Zapisanie dziecka na zajęcia lub uczestnictwo w pojedynczych zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu